Dernek Hakkında

Galatasaraylılar Derneği; 1909 yılında kabul edilen Cemiyetler Kanunu´ndan sonra Mekteb-i Sultani Talebe-i Kadimesi adıyla İstanbul´da Beyoğlu Mutasarrıflığı´nın 12 Ağustos 1326 (1909) tarihli ilmühaberiyle tescil edilerek kurulmuştur. Derneğin kurucu başkanı, Galatasaray Lisesi´nin Mektep mezunu ilk müdürü olan Abdurrahman Şeref Efendi´dir.
Abdurrahman Şeref Efendi´nin söylediği üzere “Okul ikinci ailedir. Sosyal kardeşlik, orada başlar” sloganıyla kurulan Galatasaraylılar Derneği, günümüzde 7500 aktif üyesi olan ve Galatasaray Lisesi 13. Sınıflarının Mektep hayatlarına devam ettiği bir mezunlar sınıfıdır.