Değerli Galatasaraylılar,

Galatasaray Lisesinin çoğu 150. dönem mezunu, bir kısmı Derneğimiz üyesi 141 kardeşimizin Galatasaray Spor Kulübü üyeliği sürecinde yaşanan gelişmeleri ilk günden itibaren takip etmekteyiz.

Son günlerde bazı basın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan ve sadece bilgi eksikliğinden kaynaklandığını umduğumuz asılsız iddiaların aksine, bu kardeşlerimiz hiçbir şekilde sahtekarlığa başvurmamış ve sahte imza atmamışlardır. Galatasaray camiasının geleceği olan 19 -20 yaşındaki gencecik parlak beyinlerin bu tür asılsız iddialarla suçlanmasını üzüntüyle izliyoruz.

Öte yandan, 2018 yılı üyelik sürecinde, iyi niyet çerçevesinde ve dayanışma amacıyla yapılmış olsa da, mesuliyetsiz ve ciddiyetten uzak tavır ve yöntemleri de onaylamamız ve hoş görmemiz mümkün değildir.
Ancak bu hatalı olduğu iddia edilen işlemler nedeniyle başvuruları kabul edilmeyen kardeşlerimizin çoğu, başvurularındaki eksiklikleri düzeltmiş olmalarına rağmen, hakları olan A gurubu üyelik işlemlerinin durdurulması, aynı derecede kabul edilemez bir yanlış tutum oluşturacaktır. Dolayısıyla başvurularındaki eksiklikleri tamamlanan kardeşlerimizin üyeliğe kabul edilmelerinin gerektiğini, aksine davranışın mevzuatın ihlali anlamına geleceğini ilgili taraflara hatırlatırız.

Camiamıza ve Kulübümüze yakıştıramadığımız bu sürecin biran önce doğru ve hakkaniyetli bir şekilde sonuçlandırılıp, gerekli derslerin alınmasını ve düzeltmelerin yapılmasını beklemekteyiz.

Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.