KARİYER VE SÜREKLİ EĞİTİM KOMİTESİ PROJELERİMİZ

“Mentoring Programı”nı hayata geçireceğiz.
Amacımız; Lisede okuyan kardeşlerimizi, üniversitede okuyan ve yeni mezun olan Galatasaraylıları yönlendirmek, farklı meslek gruplarında ortaya çıkan ihtiyaçlardan haberdar etmek ve yeni bakış açıları kazandırmaktır. Mentorlerin, “mentee”lerine kendi deneyimlerini ve iş hayatı ile ilgili ipuçlarını aktaracağı bir iletişim ağını kuracağız.
“İş Havuzu” ve “Staj Havuzu” projelerini hayata geçireceğiz.
Amacımız, çalışan Galatasaraylıları kolayca bir araya getirecek altyapıyı Bilişim ve Sosyal Medya komitesiyle işbirliği yaparak oluşturmak, mevcut düzende herkese açık mailler üzerinden başarıyla devam eden GSL-IK projesini bir adım ileriye taşımaktır.
“Yurtdışı Eğitim Seminerleri” düzenleyeceğiz.
Amacımız, Alanlarında uzman Galatasaraylı akademisyenlerin katılımıyla Yurtdışı Eğitim Seminerleri düzenleyerek kardeşlerimizin sadece Türkiye’de değil, ülke dışında da en iyi eğitimi almasına katkı sağlamaktır.
“Samimi/Gerçek Üniversite Tanıtım Günleri” düzenleyeceğiz. Üniversitedeki mektepli kardeşlerimizden gönüllü temsilciler seçilerek lisedeki kardeşlerimize üniversite deneyimlerini aktaracak iletişim ağını oluşturacağız.
“Kariyer Günleri” düzenleyeceğiz.
Amacımız, lise idaresiyle koordineli bir şekilde hareket ederek kardeşlerimizin meslek seçimi sürecinde doğru kararlar vermesi yönünde etkin bir şekilde bilgilendirme yapmak, tanıtım günleri düzenlemek ve yeni mezun kardeşlerimizin lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında mesleklerinde öncü Galatasaraylılarla tanışmasını sağlamak ve kariyer planlamalarına yardımcı olmaktır.
“Meslek Grupları Buluşmaları” düzenleyeceğiz.
“Pogramlamaya Giriş Dersleri” düzenleyeceğiz.
Yazılım programlama gelecekte her meslekte kariyer için azami öneme sahip iken, bu alanda kendini geliştirmek isteyen tüm mekteplilere eğitim imkanı sunacağız.
“Online Sürekli Gelişim Konuşmaları” düzenleyeceğiz.
“Lise Sonrası Eğitim Destek Bursu Fonu” kuracağız.
Lisedeki ilgili kolların faaliyetlerine destek olacağız.

KÜLTÜR SANAT VE ORGANİZASYON KOMİTESİ PROJELERİMİZ

Pilavın festival havasında geçmesini sağlayacağız.
Amacımız, geleneğimizi kültür ve sanat etkinlikleriyle destekleyerek bir festivale dönüştürmek ve çocuktan ebeveyne her aile bireyinin keyifle vakit geçireceği bir ortam sağlamaktır.
Galatasaraylı hobi grupları için bir çatı oluşturacağız ve bu hobi gruplarının aktivitelerini ve gezilerini destekleyeceğiz.
Atölyelerle zenginleştirilmiş “Cumartesi Kahvaltıları” düzenleyeceğiz.
Dernek üyeleri arasında iletişimi kuvvetlendireceğiz, bunun adına panel, kurs ve seminer aktiviteler düzenleyeceğiz.
Derneğimizi eğitim, kültür ve sanat atölyeleri ile zenginleştireceğiz.
(Gelir veya kültürel amaçla konser ve çalıştaylar organize edeceğiz, fuar ve sergiler düzenleyeceğiz)
Kültür ve sanat alanında çalışan tüm Galatasaraylıları destekleyeceğiz ve birikimlerini paylaşacakları platformlar yaratacağız.
(Örneğin: Yazarlığa ilgi duyan kardeşlerimize seslerini duyurabilecekleri bir ortam sağlayıp profesyonel olmasa dahi yazı yazan kardeşlerimizi bularak, yazılarının dergide yayımlanmasını sağlayacağız)
Galatasanat projesinin kültür sanat alanındaki faaliyetlerine ve projelerine destek olacağız.
Galatasaray Lisesi Kültür ve Sanat Festivallerinin düzenlenmesinde kardeşlerimize gereken desteği sağlayacağız.
Sultani dergimizin sene içinde düzenli çıkartılması ve üyelerimize ulaştırılmasında, camiamıza katkı sağlayacak yayınların artmasına yönelik projelerin hazırlanmasında görev alacağız.
Camiamız içinde birçok alanlarda isimlerini duyurmuş Galatasaraylılarla röportajlar yapacağız ve/veya ilgi duyan kardeşlerimiz ile bir araya getireceğiz. Böylece özellikle de kariyerlerinin henüz başında olan kardeşlerimize ilham verecek hikayelerin paylaşıldığı bir platform yaratacağız.
Açık mikrofon etkinlikleri düzenleyerek kültürel ve sanatsal anlamda bilgi birikimine sahip kardeşlerimize seslerini duyurabilecekleri bir platform sunacağız.
Lisedeki ilgili kolların faaliyetlerine destek olacağız.
Hayata geçireceğiz “GS Cemiyet” aplikasyonunda tüm Galatasaraylı yazarların kitapları e-kitap olarak yer almasını sağlayacağız.
“Gezici Galatasaray Kütüphanesi” kuracağız.
Eğitimini aldığımız Fransız Kültür ve Sanat alanında Fransa ile işbirliğini güçlendireceğiz.
Mektepki müzik odasının fiziki şartlarının iyileştirilmesine destek olacağız.
“Kitap Kulübü”nü kuracağız.
(Her ay seçilen bir kitap okunarak fikir alışverişleri yapılacak. Seçilen yazar hayatta ise cemiyete davet edilip ve kitap üzerine söyleşi gerçekleşecek)

BİLİŞİM VE SOSYAL MEDYA KOMİTESİ PROJELERİMİZ

“Dijital Arşiv” projesi kapsamında derneğe ait tüm eserlerin toplanmasını ve ardından dijital ortama taşınmasını sağlayacağız.
Üye demografisini analiz ederek diğer komitelerin ihtiyaç duydukları iletişim kanallarını sağlayacağız.
“Sosyal Medya Kurulu” kuracağız.
Big data, data analytics, data science, backend – frontend uygulama destek, proje analizi, proje yönetimi, CRM, ERP ve türevi uygulamaların gereksinim-proje-altyapı desteklerinin hazırlığı/karar aşamalarına destek vereceğiz.
“Cemiyet Resmi Mobil Uygulaması”nı geliştireceğiz.
“Bilişim Hukuk Danışma Kurulu” oluşturacağız.
Lisedeki ilgili kolların faaliyetlerine destek olacağız.
“Grafik Tasarım Kurulu” kuracağız.
Komitelerle periyodik toplantı gerçekleştirip teknolojik gereksinimlerini belirleyeceğiz.
Üyelerin iznini alıp Linked-in profilleri ile entegre yapı kuracağız. Verilerin güncelliğini sağlayacağız.
Cemiyeti bir community gibi çerçevelendirip indirim alınabilecek bir platform yaratacağız.
“Galatasaraylılar Derneği Buluşma Noktaları” projesini hayat geçireceğiz.

SOSYAL SORUMLULUK KOMİTESİ PROJELERİMİZ

Mektepte okuyan kardeşlerimiz ve mezunlarımız için belirli günlerde mektepli psikologların katılımı ile ücretsiz destek günleri oluşturacağız, okul aile sosyal yaşam sınavlarla ilgili olan sorunlarına yardımcı olacağız.
“Sağlık Günleri” düzenleyeceğiz. (Farkındalık ve erken teşhis hakkında sunumlar düzenleyip destek grupları kuracağız.)
Galatasanat projesine destek olacağız.
Van’da bulunan Galatasaray İlk Okuluna destek olacağız.
ÇimenEv ile işbirliği içinde çocuklar için kültür – sanat etkinlikleri geliştireceğiz.
Sosyal sorumluluk farkındalığını arttırmak adına mektepte ve cemiyette “açık mikrofon” tarzında sosyal sorumluluk fikirlerinin beyan edilebileceği bir ortam yaratacağız ve bu doğrultuda gelen fikirlerin geliştirilip gerçekleştirilebilmesi için uygun şartları hazırlayacağız.
“Farkındalık Atölyeleri” düzenleyeceğiz.
“Galatasaray Yardımlaşma Vakfı”nda workshop etkinlikleri düzenleyeceğiz.
“Galatasaray Hatıra Ormanı” oluşturacağız.
Hayvan barınaklarını ziyaret etmek
Cemiyette işaret dili eğitimleri düzenleyeceğiz ve ardından işitme ve görme engellilere destek projeleri üreteceğiz.
“Dünya Çocuk Kitapları” haftasında, Galatasaraylı yazarların desteği ile Beyoğlu’nda seçilecek bir okula kütüphane kuracağız.
Geliri olmayan çevre okullardaki öğrencilere Tevfik Fikret’te tiyatro etkinliği düzenleyeceğiz.
Kan verme etkinlikleri düzenleyeceğiz
Lisedeki ilgili kolların faaliyetlerine destek olacağız.

SPOR KOMİTESİ PROJELERİMİZ

Lisedeki her branştaki antrenör eksiği tespit edilip takımları çalıştırmak için gönüllü olabilecek dernek üyeleri belirleyeceğiz, okul yönetiminden izin alınarak takımların düzenli spor yapmasını organize edeceğiz.
Tüm dernek üyelerini kapsayacak “Sultani Turnuva”ya birden fazla spor branşı katılmasını sağlayacağız.
Sağlıklı yaşamın olmazsa olmaz bir parçası olan sporu teşvik edip tüm dernek üyelerinin ve lise öğrencilerinin katılabileceği spor aktivitelerini düzenleyeceğiz.
Tüm Galatasaray eğitim kurumlarındaki spor takımlarının faaliyetlerine destek olacağız.
Galatasaray Spor Kulübü sporcu ve yönetici havuzuna alanında uzman kişileri hazırlayarak katkıda bulunacağız.
Dernek bünyesi dışında düzenlenen çeşitli amatör turnuvalara dernek üyelerinin ve/veya lisede okuyan kardeşlerimizin katılımını sağlamak için katkıda bulunacağız.
Spor yöneticiliği alanında çeşitli paneller düzenleyeceğiz.
Lisedeki ilgili kolların faaliyetlerine destek olacağız.
Profesyonel spor yapan kardeşlerimize ve dernek üyelerine destek olacağız.
100.yılını kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında, ilk spor şenliği yapanların kardeşleri olarak sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.